English version

Український Центр Ядерних Даних (УКРЦЯД) було засновано у 1996 році як підрозділ Відділу нейтронної фізики в Інституті ядерних досліджень Національної Академії Наук України, м. Київ, Україна. Починаючи з 1998 року УКРЦЯД входить до мережі Центрів ядерних даних, що працють під егідою МАГАТЕ.

  • Надання послуг в отриманні ядерних даних користувачам в Україні
  • Компіляція експериментальних даних, отриманих українськими вченими, представлення їх у форматі EXFOR для включення до світового банку експериментальних даних CSISRS/EXFOR
  • Допомога в підготовці багатогрупових бібліотек для потреб ядерних технологій в Україні
  • Розповсюдження комп"ютерних програм для фундаментальних і прикладних розрахунків
  • Інформаційна підтримка запитів на ядерні дані, що пов"язані з Чорнобильськими проблемами

Головні напрямки діяльності УКРЦЯД


Місцезнаходження

Як потрапити до нашого Інституту та Центру

Бази даних

Тут містяться деякі вибрані бібліотеки експериментальних та оцінених ядерних даних

Програми

Комп"ютерні програми для тестування ядерних даних та роботи з ними

Новини та Повідомлення

Інформація про поточні наради, семінари, тренувальні курси, конференції та інформаційні бюлетні основних Центрів

Наш штат

Інформація про персоналії та сфери їх відповідальності

Публікації

Поточні публікації та доповіді, підготовлені в нашому Центрі та ВНФ

Інші сайти

Адреси основних Центрів та інші корисні адреси

Контактна адреса:

Грицай Олена Олександрівна
Український центр ядерних даних в Інституті ядерних досліджень НАН України
Проспект Науки, 47, Київ, Україна, 03680. Тел.: 380 44 525 3987 Факс: 380 44 525 4463

E-mail: ogritzay@kinr.kiev.ua