БАЗИ ДАНИХ

Довідничок з властивостей ядер

ENDF/B бібліотеки

EXFOR

ENSDF

Спеціалізовані бібліотеки

CINDA


Довідничок з властивостей ядер (Nuclear Wallet Cards) (восьме видання, 2011) в PDF форматі, в html форматі (сайт НЦЯД, США)

В цьому довідничку представлено вибрані властивості всіх відомих нуклідів та ізомерних станів.


ENDF/B бібліотеки та посібник з ENDF формату

Найновіші версії файлів оцінених ядерних даних (B типу) з підбібліотек нейтронів (підбібліотека під №10), а також посібник з ENDF формату для Файлів 1, 2 та 3.


CSISRS/EXFOR (сайт Секції Ядерних Даних, МАГАТЕ, Відень, Австрія)

Експериментальні дані з ядерних реакцій містять дані про взаємодію ядер з налітаючими нейтронами, зарядженими частинками та фотонами.
Посібники з
EXFOR та LEXFOR .


ENSDF ( сайт Національного Центру Ядерних Даних, Брукхейвен, США)

База даних ENSDF містить оцінену інформацію зі структури ядра та ядерного розпаду для більш як 2900 нуклідів.


Спеціалізовані бібліотеки

Спеціалізовані бібліотеки для задач дозиметрії


CINDA ( сайт Секції Ядерних Даних, МАГАТЕ, Відень, Австрія)

CINDA містить бібліографічні посилання до інформації щодо вимірювань, розрахунків, оглядів та оцінок нейтронних перерізів та інших мікроскопічних нейтронних даних. Починаючи з 2005 року ця база даних включає фотоядерні дані та дані із реакцій із зарядженими частинками.


Повернутися до UKRNDC головної сторінки

Місцезнаходження

Бази даних

Програми

Новини та повідомлення

Публікації

Інші сайти