НАШ ШТАТКерівник УкрЦЯД --- ГРИЦАЙ Олена O., канд. фіз-мат.наук                ogritzay@kinr.kiev.ua

КАЛЬЧЕНКО Олександр I., канд. фіз-мат.наук                                      kalchenko@kinr.kiev.ua
Доступ користувачам до інформації із структури ядер, поширення доступних комп'ютерних програм, внесення інформації на Web-сайт Центру

ВЛАСОВ Меркурій Ф., канд. фіз-мат.наук                                              vlasov@kinr.kiev.ua
Доступ користувачам до баз даних EXFOR та CINDA, аналіз даних для реакторної дозиметрії


КЛІМОВА Наталія A., магистр                                                                nklimova@kinr.kiev.ua
Компіляція вводів до бібліотеки EXFOR, обробка ядерних даних для користувачів, допоміжні програми, програмне забезпечення


ГРИМАЛО Анна К., магистр                                                                  agrymalo@kinr.kiev.ua
Підготовка ядерних даних для користувачів, розрахунки багатогрупових констант


Повернутися до UKRNDC головної сторінки

Місцезнаходження

Бази даних

Програми

Новини & Повідомлення

Наш штат

Публікації

Інші сайти